PenJing8|盆景吧: 分享我的盆景生活日志

山水盆景制作中有什么6忌与6法

日期:2012-02-06 12:55:59     浏览:37    
核心提示:制作硬石山水顺口溜:以盆为纸,石为绘,未曾动手先立意;同形同色同纹理,选好石料再开锯;熟读诗书和画理,大小山石巧布局;源于自然高自然,各种关系得考虑:主峰高耸客奔趋,左右顾盼有情意。近观其质远取势,虚中求实实求虚。山脚处理妙自然,配件绿化讲比例。
 
彭春生
    山水盆景制作以中国画论为依据。我在盆景教学中搜集了一些中国画论的只言片语,而后又自编了些顺口溜,以供参考。
 

      山之体,石为骨,土为肉,林木为衣,草为毛发,水为血脉,寺观、村落、桥梁为装饰。

      山性即我性,山情即我情。凡画山水最重要的是山水性情(表现作者感情)。

      山本静,水流则动;石本顽,树活则灵(静与动的关系)。


    山有三远:自山下而仰山巅谓之高远;自山前而窥山后谓之深远;自近山而望远山谓之平远。山欲其高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高;山欲其远,尽出之则不远,掩映断其脉则远(对比手法)。
      主山正者客山低,主山侧者客山远;众山拱伏,主山始尊;群峰盘亘,祖峰乃厚(宾主关系)。

      山者,远取其势,近取其质(透视关系)。东南之山多奇秀,西北之山,多深厚。

    凡画山水,意在笔先。丈山尺树寸马分人(比例关系)。山石、树木、楼阁、亭台,可以人为尺(尺度)。

    书画之艺,皆需意气而成,意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,庸则庸,俗则俗矣(创意)。

    先立宾主之位,次立远近之形,然后穿凿景物,摆布高低。路需曲折,山要高昂,浅流则岸畔平滩,深涧则陡崖直下(步骤)。


山水盆景制作中的六忌与六法


    主峰最宜高耸,客山需是奔趋(宾主关系)。
      近大远小,近浓远淡,近清晰,远模糊。远人无目,远树无枝,远山无石(透视关系)。
    繁不拥塞,简不空虚,繁而不乱,简而存意,疏可走马,密不透风(繁简、疏密关系)。
      无画处皆成妙境。实者虚之,虚者实之,作画实中求虚,墨中留白(虚实关系)。
    山有头有面,有脊肴背,有肩,有腰,有足(山脚处理好方显自然)。
    小中见大,以少胜多(对比)。

    二株一丛,必一俯一仰,一斜一直,一呼一应,一平一锐,一露一藏(配植)。

    至山水之全景,须看真山。其重叠压复,主近次远,分布高低,转折回绕,主宾相辅,各有顺序(以真山为本)。
    读万卷书,行万里路,胸有丘壑,腹藏诗书(制作与生活的关系)。

      山水画有六忌:布置过密,远近不分:山无气势,水无源流;境无彝险,路无出入;石只一面,树少四枝:人物讴楼,楼阁杂错;深淡失宜,点染无法。
      中国画提倡六法:气韵生动,高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意平融而缥缥缈缈,注重气韵,形神兼备。

      制作硬石山水顺口溜:以盆为纸,石为绘,未曾动手先立意;同形同色同纹理,选好石料再开锯;熟读诗书和画理,大小山石巧布局;源于自然高自然,各种关系得考虑:主峰高耸客奔趋,左右顾盼有情意。近观其质远取势,虚中求实实求虚。山脚处理妙自然,配件绿化讲比例。


      山水布局切忌口诀:一忌宾主不明;二忌远近不清;三忌布置过满;四忌“画面”太空;五忌重心不稳;六忌主景居中;七忌石只一面;八忌顾盼失应;九忌比例失调;十忌配件错综:十一忌点缀无法;十二忌素材杂用。

      软石山水制作:硬石重选不宜雕,软石重雕不在选,两者布局皆一样,软石效法是关键。
 
>更多关于山水盆景的文章     
最新文章

Processed in 1.614 second(s), 372 queries, Memory 2.49 M